Ondernemend Collectief Noorderpark

Aanleiding / Vraag

In de periode 2017-2019 was er Europees geld (EFRO) om ondernemerschap te stimuleren. Hoe geef je een impuls aan ondernemerschap in een park?

Werkwijze / plan

Een ondernemerscollectief van ondernemers en ondernemende buurtbewoners, woonachtig rondom het park. Vanuit een eerste bijeenkomst om de behoeftes van verschillende bewoners en ondernemers te peilen maakte ik een plan voor een maandelijkse bijeenkomst met de thema’s die waren genoemd.

Elke bijeenkomst was er een gast, een expert op het gebied van bijvoorbeeld copywriting, liefst uit Noord, om een workshop te geven. Ik faciliteerde de start en afsluiting van de avond als verbindende factor en rode draad van het collectief.

Resultaat

Een zeer diverse groep mensen, ontstaan door o.a. samenwerking met Adviseur Ondernemend Participeren Debby Forster van de Afdeling Ondersteuning Ondernemers, met onder andere een coach, een tassenmaakster, yogadocent, interieurarchitect, een schminkster en online racket verkoper leerden over netwerken, marketing, en leerden natuurlijk elkaar kennen, waardoor er uitwisseling van diensten op gang kwam.

Een Special Edition met een borrel van VEBAN (ondernemersvereniging Amsterdam Noord) bij restaurant Pompet en een workshop van Whello over online marketing was een mooie samenwerking.

Om de nadruk te verleggen van ondernemer zijn naar ondernemend zijn, is de naam veranderd van Ondernemerscollectief naar Ondernemend Collectief.

In het tweede jaar kwam de nadruk te liggen op de projecten van de deelnemers en de koppeling aan het Noorderpark.
Voorbeelden van projecten: Yoga in het park met Karin Weinberg, en de Parkmarkt Makerseditie met Brigitte Schapendonk.