Corona interviews

Aanleiding / Vraag

Hoe houd je verbinding met je community, wanneer je noodgedwongen afstand moet houden door een pandemie?

Werkwijze / plan

Als sociaal manager van het Noorderpark bedacht ik dat ik mensen ging bellen om te horen hoe het ging. Dat bracht me op het idee van kleine interviews die ik publiceerde op Facebook, met een door de geinterviewde zelf aangeleverde foto, liefst een actuele selfie.
Zo ontstond er een serie die weergaf wat het effect was op diverse mensen rondom het Noorderpark. Ik begon met dagelijkse publicatie, minderde wat, en kwam uit op een wekelijks bericht. 

Resultaat

Een mooie manier om met elkaar mee te leven en op te hoogte te zijn van hulpacties en ieders manier om om te gaan met deze gekke tijd.
Uiteindelijk heb ik 45 interviews gemaakt in de eerste maanden van 2020.